Teknisk

Vår mikrosement kan blandes i de fleste farger. Husk at fargevariasjoner kan oppstå fra måten det legges på, rom, type mikro, underlag etc. Lag alltid en prøveplate. 

BRUKSANVISNINGER

TEKNISKE DATABLADER NORSK